Nên dừng dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1, 2 #2 #9

23/02/2021
Vừa không hiệu quả lại mất nhiều thời gian, công sức, nhiều phụ huynh cho rằng các địa phương nên dừng việc áp dụng hình thức dạy học trực tuyến đối với trẻ lớp 1, 2. Trao đổi với Zing, PGS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), ủng hộ thông báo của Sở...

Nên dừng dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1, 2 #2 #10

23/02/2021
Vừa không hiệu quả lại mất nhiều thời gian, công sức, nhiều phụ huynh cho rằng các địa phương nên dừng việc áp dụng hình thức dạy học trực tuyến đối với trẻ lớp 1, 2. Trao đổi với Zing, PGS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), ủng hộ thông báo của Sở...

Nên dừng dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1, 2 #2 #11

23/02/2021
1. Điểm mạnh điểm yếu trong CV là gì? Vừa không hiệu quả lại mất nhiều thời gian, công sức, nhiều phụ huynh cho rằng các địa phương nên dừng việc áp dụng hình thức dạy học trực tuyến đối với trẻ lớp 1, 2. Trao đổi với Zing, PGS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc...

Nên dừng dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1, 2 #3

23/02/2021
Vừa không hiệu quả lại mất nhiều thời gian, công sức, nhiều phụ huynh cho rằng các địa phương nên dừng việc áp dụng hình thức dạy học trực tuyến đối với trẻ lớp 1, 2. Trao đổi với Zing, PGS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), ủng hộ thông báo của Sở...

Nên dừng dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1, 2 #4

23/02/2021
Vừa không hiệu quả lại mất nhiều thời gian, công sức, nhiều phụ huynh cho rằng các địa phương nên dừng việc áp dụng hình thức dạy học trực tuyến đối với trẻ lớp 1, 2. Trao đổi với Zing, PGS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), ủng hộ thông báo của Sở...

Nên dừng dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1, 2 #2 #2

23/02/2021
Vừa không hiệu quả lại mất nhiều thời gian, công sức, nhiều phụ huynh cho rằng các địa phương nên dừng việc áp dụng hình thức dạy học trực tuyến đối với trẻ lớp 1, 2. Trao đổi với Zing, PGS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), ủng hộ thông báo của Sở...

Nên dừng dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1, 2 #2 #3

23/02/2021
Vừa không hiệu quả lại mất nhiều thời gian, công sức, nhiều phụ huynh cho rằng các địa phương nên dừng việc áp dụng hình thức dạy học trực tuyến đối với trẻ lớp 1, 2. Trao đổi với Zing, PGS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), ủng hộ thông báo của Sở...

Nên dừng dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1, 2 #2 #4

23/02/2021
Vừa không hiệu quả lại mất nhiều thời gian, công sức, nhiều phụ huynh cho rằng các địa phương nên dừng việc áp dụng hình thức dạy học trực tuyến đối với trẻ lớp 1, 2. Trao đổi với Zing, PGS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), ủng hộ thông báo của Sở...
Quay lại